CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding in volgende domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

 

In het CLB werkt een team van o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen,… aan het welbevinden van de kinderen doorheen hun schoolloopbaan. Leerlingen moeten hun kennis en vaardigheden immers in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.

 

 

 

De CLB-begeleiding werkt vraaggestuurd. Bij de inschrijving van uw kind moet de school u informeren over het CLB waarmee het samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt. CLB-begeleiding kan niet verplicht worden, met twee uitzonderingen:

  • bij spijbelgedrag;
  • bij sommige medische onderzoeken en inentingen.

Wil je meer weten? Lees hier...

 

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING:
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals

Telefoon: 014 24 70 70

 

HET CLB-TEAM:

Psychopedagogisch werker: Luc Van den Bosch en Evelien De Preter

Psychopedagogisch consulent: Gaby Thys

Maatschappelijk werker: Luk Bartholomeus

Verpleegkundige: An Gielis

Arts: Leen De Mûelenaere / Steven Biesemans

Nieuw...