Studieaanbod

Studierichtingen van de eerste GRAAD (1ste en 2de jaar)

Tweede leerjaar

Industriële wetenschappen/STEM

Industriële wetenschappen/STEM

De leerlingen bestuderen technologische realisaties, krijgen er inzicht in en leren de mogelijkheden ervan ontdekken. Ze voeren ook technologische realisaties uit. Hierdoor groeit de interesse voor techniek op hoog niveau. Snel zal blijken of de keuze voor een technisch-theoretische nijverheidsrichting vanaf de tweede graad tot zijn of haar mogelijkheden behoort.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Industriële wetenschappen 5
Latijn

Latijn

Na het eerste leerjaar A kan je naar het tweede leerjaar of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Je merkt dat het tweede leerjaar A een voorbereiding is op alle studierichtingen.

Vakken Aantal Uren
Latijn 5
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Mechanica-Elektriciteit

Mechanica-Elektriciteit

Deze optie wil een eerste brede kennismaking zijn met twee belangrijke domeinen van onze industriële technologie: de mechanica (metaalbewerking) en de elektriciteit. Je probeert je kennis van algemene wetmatigheden, van grondstoffen, van gereedschappen en van manieren van werken te gebruiken tot het maken van allerlei zaken die mensen nodig hebben.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Mechanica-Elektriciteit 5
Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen

In deze optie maak je vooreerst kennis met enkele eenvoudige, hedendaagse economische problemen. Daarnaast krijg je een inzicht in de natuurkunde en in het laboratoriumwerk. Je krijgt hier de mogelijkheid om geleidelijk aan te ondervinden wat aan wetenschappen doen eigenlijk betekent.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Socio-economische wetenschappen 2
Wetenschappelijk werk 3
Sociale en technische vorming

Sociale en technische vorming

Sociale en technische vorming wil je vertrouwd maken met drie domeinen die in onze hedendaagse wereld duidelijk aanwezig zijn: het wetenschappelijke, het technische en het sociale. Om in zijn behoeften te voorzien, voert de mens een aantal technische activiteiten uit. Om die activiteiten te verbeteren, heeft hij nood aan wetenschappelijke kennis. Daarbij moet hij zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Kiezen voor Sociale en technische vorming is dus kiezen voor wetenschappen en techniek, maar zeker ook voor de zorg voor de mens en zijn milieu.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Sociale en technische vorming 5

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Mode / Verzorging-Voeding

Mode / Verzorging-Voeding

MODE:

In dit beroepenveld maak je kennis met de verschillende soorten stoffen en hun eigenschappen. Je leert welke gereedschappen er bestaan om ze te verwerken, van simpele naald tot de ingewikkelde naaimachine. Je leert ze natuurlijk ook gebruiken. Je gaat patronen begrijpen en gebruiken en na wat oefening ga je er zelf tekenen. En dan... maak je zelf je eerste kledingstuk. Bij Mode is verkoop uiteraard een erg belangrijk en moeilijk weg te denken begrip. Men maakt je dan ook vertrouwd met een aantal basisbegrippen van de verkoopkunde.

VERZORGING - VOEDING:

Je maakt kennis met een aantal belangrijke activiteiten uit het dagelijkse leven. In het vak Personenzorg leer je hoe je je gezondheid zo goed mogelijk kan bevorderen: verzorging van de huid, gezondheidsregels in verband met ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, zintuigen, zenuwen... Er wordt ook aandacht besteed aan correcte omgangsvormen. Het vak Voeding richt zich naar voedingsleer en koken. Je leert de voornaamste voedingsmiddelen kennen en er mooie en lekkere schotels mee te maken. Hierbij leer je allerlei keukengereedschappen en toestellen gebruiken. Aandacht wordt ook besteed aan het serveren en opdienen van deze gerechten.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Maatschappelijke vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Mode/Verzorging-Voeding 14
Frans 1
Informatica 1
Nijverheid

Nijverheid

In dit beroepenveld leer je de basisbeginselen van elektriciteit, metaal (mechanica), hout en bouw. In het vak elektriciteit maak je kennis met elektrische schakelingen en installaties. In het vak metaal (mechanica) ga je metaal vijlen, knippen, boren, plooien, zagen... Je gaat meten en aftekenen en ook het juiste gereedschap veilig leren gebruiken. Je maakt ook kennis met hout en wat je daaruit allemaal kan maken. Je ervaart de eigenschappen van de houtsoorten: je leert gereedschappen om hout te bewerken veilig en juist te gebruiken. In het vak bouw leer je de grondbeginselen van het metselen. Je leert bij dit alles eveneens plannen en tekeningen lezen en begrijpen. Ook hier blijft de mogelijkheid open om het even welke studierichting in het derde jaar beroepsonderwijs aan te vatten. De keuze die je in het tweede jaar maakt, is niet bindend voor het derde jaar.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Maatschappelijke vorming 2
Natuurwetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 1
Nijverheid 14
Frans 1
Informatica 1

Studierichtingen van de tweede GRAAD (3de en 4de jaar)

ASO

Economie

Economie

Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op het vak economie. Je kan kiezen uit een pakket wiskunde van vier of vijf uur per week. Leerlingen die vier uur wiskunde volgen, hebben twee uur informatica per week, de anderen één uur.

Vakken Aantal Uren
Economie 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3 2
Duits 0 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Informatica keuze 1 of 2
Wiskunde keuze 5 of 4
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Muzikale opvoeding 0 1
Plastische opvoeding 1 0
Lichamelijke opvoeding 2
Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Het accent in deze studierichting ligt op het observeren, analyseren en beschrijven van menselijke maatschappelijke en culturele verschijnselen. Af en toe mag je in groep een klein onderzoek uitvoeren.

Vakken Aantal Uren
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3 2
Duits 0 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Informatica 1
Wiskunde 4
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Muzikale opvoeding 0 1
Plastische opvoeding 1 0
Lichamelijke opvoeding 2
Latijn

Latijn

Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op het vak Latijn. De leerstof Latijn bouwt voort op wat je in de eerste graad hebt geleerd, maar je zal vanaf nu meer met originele teksten bezig zijn. Ten opzichte van de andere studierichtingen in het ASO heb je één uur Frans minder. In deze 3-uurs cursus krijg je echter dezelfde leerstof aangeboden als in de 4-uurs cursus.

Vakken Aantal Uren
Latijn 5
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3 2
Duits 0 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Informatica 1
Wiskunde 5
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Muzikale opvoeding 0 1
Plastische opvoeding 1 0
Lichamelijke opvoeding 2
Wetenschappen

Wetenschappen

Deze studierichting is algemeenvormend en legt de klemtoon op de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. De verdubbeling van de uren wetenschappen zorgt er enerzijds voor dat een aantal onderwerpen grondiger wordt uitgediept, anderzijds biedt deze verdubbeling de mogelijkheid om verschillende proefopstellingen in practica uit te voeren. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis. Het leren digitaal verwerken van wetenschappelijke gegevens is belangrijk. Vandaar 2 uren informatica per week.

Vakken Aantal Uren
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3 2
Duits 0 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Informatica 2
Wiskunde 5
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Muzikale opvoeding 0 1
Plastische opvoeding 1 0
Lichamelijke opvoeding 2

BSO

Basismechanica

Basismechanica

In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze richting leer je werken met de meest voorkomende vormgevingsmachines zoals een freesbank, een draaibank... Bovendien leer je elektrisch lassen en gassmeltlassen en de beginselen van sanitair en elektriciteit.

Vakken Aantal Uren
Mechanische processen 3
Mechanica 2
Energiekringen 1
Realisatie Mechanica 12
Realisatie lassen 4
PAV 6
Toegepaste informatica 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 1
Elektrische installaties

Elektrische installaties

In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze studierichting leer je in de tweede graad hoe een moderne elektrische installatie in een woning wordt aangelegd, hersteld en onderhouden. Zowel verlichting, stopcontacten, als parlofonie, belschakelingen en andere comfortschakelingen komen aan bod.

Vakken Aantal Uren
Uitvoeringsmethoden en tekenen 4
Realisaties elektriciteit 16
Elektriciteit en labo 2
Toegepaste informatica 1
Project Algemene Vakken 6
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 1
Hout

Hout

In het beroepssecundair onderwijs ligt de nadruk op de praktijk: "al doende leren". In deze richting komen zowel meubelmakerij (kasten, tafels, bureaus...) als schrijnwerkerij (ramen, deuren, trappen...) aan bod. Je leert met houtbewerkingsmachines werken: lintzaag, paneelzaag, schaafmachine...

Vakken Aantal Uren
Uitvoeringstechnieken 6
Realisaties hout 16
Project Algemene Vakken 6
Toegepaste informatica 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 1
Moderealisatie en -presentatie

Moderealisatie en -presentatie

Kleding ontwerpen, patronen maken, geschikt weefsel en kleuren kiezen, het ontwerp realiseren, presenteren en etaleren, de klant adviseren bij aankoop. Dit alles leer je in deze studierichting.

Vakken Aantal Uren
Mode 10
Commerciële presentatie en lifestyle 8
PAV 6
Godsdienst 2
Engels 1
Frans 2
Toegepaste informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2
Retail

Retail

Deze studierichting richt zich tot creatieve leerlingen die interesse tonen voor verkoopsactiviteiten in winkels, handelszaken en groothandels. Tijdens de lessen wordt er telkens vanuit praktijksituaties vertrokken. Zo maak je als leerling op een leuke en leerrijke manier kennis met het beroep van winkelbediende.

Vakken Aantal Uren
Secretariële activiteiten 4 3
Administratieve en boekhoudkundige activiteiten 4 3
Verkoop 4 3
Nederlands Communicatieve vaardigheden 3
Presentatie 2 3
Godsdienst 2
PAV 6
Plastische Opvoeding 0 2
Engels 3
Frans 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Verzorging-Voeding

Verzorging-Voeding

Deze studierichting biedt je als jongere met een sociaal gevoel de kans te leren omgaan met kinderen en bejaarden zowel in theorie als in praktijk.

Vakken Aantal Uren
Zorg voor je gezondheid 3
Zorg voor jezelf en de anderen 3
Zorg voor voeding 6
Zorg voor interieur en linnen 4
Muzikale opvoeding 1
Handvaardigheid 1
PAV 6
Godsdienst 2
Engels 1
Frans 2
Toegepaste informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 2

TSO

Bio-Esthetiek

Bio-Esthetiek

Deze studierichting hoort thuis in het studiegebied Lichaamsverzorging. Je leert de basiskennis en basisvaardigheden op gebied van gelaatsverzorging, haarzorg, make-up, hand- en voetverzorging. Deze praktische opleiding wordt ondersteund door de nodige theoretische kennis en een ruim pakket algemene vakken.

Vakken Aantal Uren
Gelaatsverzorging 2
Haarzorg 2 0
Handverzorging 2
Make-up 2
Voetverzorging 0 2
Stijlleer 1
Toegepaste anatomie 1 2
Vaktheorie 1
Natuurwetenschappen 3 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Elektriciteit-Elektronica (STEM)

Elektriciteit-Elektronica (STEM)

In deze studierichting wordt er vooral gewerkt rond de allernieuwste elektrische en elektronische technieken. Je leert er elektrische en elektronische systemen ontwerpen, monteren en uittesten.

Vakken Aantal Uren
Elektriciteit 3
Schakeltechnieken 3
Mechanica 2
Elektronica 4
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Wiskunde 5
Elektromechanica (STEM)

Elektromechanica (STEM)

In deze studierichting liggen de accenten vooral op techniek en wetenschap. Je bent nieuwsgierig naar de werking van robots, machines, pompen, sluizen... Je wil ze kunnen bouwen en herstellen. Je oefent in praktijklokalen, verschillende labo's en met computers.

Vakken Aantal Uren
Elektriciteit 3
Schakeltechnieken 2
Mechanica 2
Elektromechanische processen 5
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Wiskunde 5
Elektrotechnieken

Elektrotechnieken

Dit is een boeiende studierichting met toekomst, werkzekerheid en reële doorgroeimogelijkheden, zowel geschikt voor jongens als voor meisjes. In de tweede graad leer je alles over de elektrische installatie van een woning. In de derde graad leer je werken met technieken die in bedrijven worden toegepast: motoren, computergestuurde systemen, automatisering... Je leert schema's tekenen met de pc (CAD-tekenen) en je leert hoe alle onderdelen en toestellen werken. In de lessen praktijk en labo leer je alle schakelingen bouwen en uitmeten.

Vakken Aantal Uren
Installatiemethode + tekenen 5
Realisaties elektriciteit 8
Elektriciteit en labo 3
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Industriële wetenschappen (STEM)

Industriële wetenschappen (STEM)

In deze studierichting krijg je een algemene vorming waar de nadruk vooral ligt op wiskunde, toegepaste wetenschappen en techniek. De algemene vakken hebben haast identieke leerplannen als de studierichtingen van het ASO. Industriële wetenschappen is een richting die je voorbereidt op bachelor of master.

Vakken Aantal Uren
Engineering 6
Toegepaste wetenschappen: elektriciteit 3
Toegepaste wetenschappen mechanica 2
Informatica 1
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 5
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Chemie 1
Fysica 1
Mechanische technieken

Mechanische technieken

In deze studierichting leer je eenvoudige constructies en onderdelen van machines ontwikkelen en vervaardigen. Hiervoor moet je kunnen tekenen met een pc (CAD) en de kenmerken van materialen en constructieonderdelen kunnen opzoeken en bepalen. Je leert werken met o.a. de draaibank, de freesmachine, de boormachine, zowel conventioneel als CNC-gestuurd.

Vakken Aantal Uren
Mechanische processen 5
Mechanica 2
Energiekringen 1
Realisaties mechanica 8
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Ondernemen & IT

Ondernemen & IT

Deze studierichting biedt je heel wat talen aan, echt belangrijk als je in de handelswereld actief wil zijn. Ook cijfers en het inzicht in wiskundige gegevens zijn belangrijk. Dat maakt het aantal uren bedrijfseconomie en wiskunde duidelijk. Zowel tekst als cijfers moet je met de computer kunnen verwerken vandaar dat je heel wat uren toegepaste informatica in het lessenrooster vindt.

Vakken Aantal Uren
Bedrijfseconomie 6
Informatica 4
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Duits 0 1
Engels 3 2
Frans 5
Nederlands 4
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 4
Soc. en techn. wetenschappen

Soc. en techn. wetenschappen

Deze studierichting biedt je een brede algemene vorming. De mens staat centraal in al zijn aspecten. Het bereidt je niet voor op een specifiek beroep, maar geeft je een basis om in een aangepaste richting verder te studeren aan de hogeschool. Zowel jongens als meisjes zijn hier welkom.

Vakken Aantal Uren
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Plastische opvoeding 1
Integrale opdrachten voedingswetenschappen 2
Integrale opdrachten 4

Studierichtingen van de derde GRAAD (5de, 6de en 7de jaar)

ASO

Economie - Moderne Talen

Economie - Moderne Talen

Deze studierichting is algemeenvormend, en economie en moderne talen vormen het hoofdbestanddeel.

Vakken Aantal Uren
Economie 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3
Wiskunde 3
Wetenschappen 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Projectwerking 2
Economie - Wiskunde

Economie - Wiskunde

 

Deze studierichting is algemeen vormend. Economie en wiskunde zijn de pijlers van deze studierichting.

 

 

Vakken Aantal Uren
Economie 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 6
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Projectwerking of project wiskunde 2
Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Deze studierichting is algemeen vormend maar legt de klemtoon, zoals de benaming het zelf zegt, op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen.

 

Vakken Aantal Uren
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 1
Wiskunde 3
Wetenschappen 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Projectwerking 2
Latijn - Moderne Talen

Latijn - Moderne Talen

Deze studierichting is algemeen vormend. Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. Het is een studierichting voor leerlingen met een zeer ruime culturele belangstelling.

Vakken Aantal Uren
Latijn 4
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3
Wiskunde 3
Wetenschappen 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Projectwerking 2
Latijn - Wetenschappen

Latijn - Wetenschappen

Deze studierichting is algemeen vormend en biedt de mogelijkheid Latijn te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken.

Vakken Aantal Uren
Latijn 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 4
Fysica 2/3
Biologie 2
Chemie 2
Aardrijkskunde 2/1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Latijn - Wiskunde

Latijn - Wiskunde

Deze studierichting is algemeen vormend, maar legt de klemtoon op de vakken Latijn en wiskunde.

 

Vakken Aantal Uren
Latijn 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 6
Fysica 1
Biologie 1
Chemie 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Project of project wiskunde 2
Moderne talen - Wetenschappen

Moderne talen - Wetenschappen

Deze studierichting biedt de mogelijkheid talen te combineren met wetenschappen. Wiskunde studeer je ter ondersteuning van de wetenschapsvakken.

Vakken Aantal Uren
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3
Wiskunde 4
Fysica 2/3
Biologie 2
Chemie 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2/1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Wetenschappen - Wiskunde

Wetenschappen - Wiskunde

Deze studie is algemeen vormend en legt het accent op wetenschappen en wiskunde.

Vakken Aantal Uren
Fysica 2/3
Biologie 2
Chemie 2
Wiskunde 6
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2/1
Esthetica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Projectwerking of project wiskunde 2

BSO

Elektrische Installaties

Elektrische Installaties

Deze BSO-richting is sterk praktijkgericht. Onder het motto ‘al doende leert men’ maak je kennis met de werking van hedendaagse industriële installaties. Uiteindelijk word je industrieel elektricien.

Vakken Aantal Uren
Elektriciteit en labo 3
Realisaties elektriciteit 14
Uitvoeringsmethoden en tekenen 8 7
Project algemene vakken 4
Godsdienst 2
Engels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 0 1
Elektrische Installaties duaal

Elektrische Installaties duaal

Deze opleiding is sterk praktisch gericht. Je combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Zo blijf je volledig op de hoogte van alle moderne technieken en proef je steeds van het bedrijfsleven. Op het einde van je 2-jarige opleiding kan je het bedrijfsleven instappen als elektronicus.

Vakken Aantal Uren
Werkplekleren 24
Technische ondersteuning 5
Project algemene vakken 4
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 1
Houtbewerking

Houtbewerking

De derde graad houtbewerking biedt een veelzijdige opleiding. Je leert machinaal en met de hand materialen bewerken tot bouwconstructies, deuren, ramen, meubelen en trappen. Het accent ligt duidelijk op de praktijk en op het aanleren van een zekere vakbekwaamheid in de houtnijverheid.

Vakken Aantal Uren
Uitvoeringstechnieken 9 7
Realisaties hout 16 17
Project Algemene Vakken 4
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 0 1
Engels 1
Lassen - Constructie

Lassen - Constructie

Deze BSO-richting is sterk praktijkgericht. Je wordt opgeleid tot een bekwame lasser-monteerder. Dit houdt in dat je verschillende lasprocédés leert toepassen en dat je plaatbewerkingsmachines kunt bedienen. Je maakt allerhande metalen constructies zoals poorten, hekken… Je gaat op stage in een constructiebedrijf.

Vakken Aantal Uren
Ontwikkeling 3
Organisatie 4
Elektriciteit 1
Realisaties lassen-constructie 17 16
Project Algemene Vakken 4
Wiskunde 0 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Engels 1
Moderealisatie en -presentatie

Moderealisatie en -presentatie

Na de opgedane kennis in de tweede graad moderealisatie- en presentatie ga je nu vooral de juiste patronen en stoffen uitzoeken, combineren en variëren om je eigen modellen te creëren en je outfit te vervolledigen met bijpassende accessoires. Ook word je voorbereid op het contactvaardig omgaan met klanten en leer je de werking van een modewinkel in al zijn facetten kennen.

Vakken Aantal Uren
Mode 7
Commerciële presentatie en lifestyle 5
Retouches 6
Stage 4
Project Algemene Vakken 4
Godsdienst 2
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Retail and Visual Merchandising

Retail and Visual Merchandising

In de derde graad leer je de basiskennis die verworven werd in de tweede graad gebruiken in de verkoopspraktijk. Je richt je vooral naar de meer gespecialiseerde handel waarvoor een degelijke opleiding nodig is.

Vakken Aantal Uren
Beheer goederen 3 1
Verkoop 5 3
Verwerking informatie 3 2
Stage 4 10
Visual Merchandising 5
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands Zakelijke Communicatie 2 1
PAV 4
Engels 2
Frans 2
Verzorging

Verzorging

Deze studierichting biedt je als jongere met een sociaal gevoel de kans te leren omgaan met de zorgbehoevende mens. Na de meer algemene inleiding van de tweede graad worden nu basistechnieken aangeleerd die in verschillende concrete situaties met kinderen en bejaarden bruikbaar zijn.

Vakken Aantal Uren
Gezondheidszorg 4
Pedagogische zorg 4
Indirecte zorg 2
Stage 12
PAV 4
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie 1
Muzikale Opvoeding 1

7e specialisatiejaar

Fotolassen

Fotolassen

Je krijgt de basisopleiding van fotolasser. Dat is een vakman die verschillende lasprocédés beheerst en die zonder fouten diverse materialen in verschillende lasstanden kan lassen.

Vakken Aantal Uren
Uitvoeringstechnieken lassen 4
Lasonderzoek labo 3
Realisaties fotolassen 14
CNC- technieken 1
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Industriële Elektriciteit

Industriële Elektriciteit

In dit specialisatiejaar zul je je kennis van automatiseringstechnieken verhogen. Een basispakket elektronica maakt deel uit van de opleiding. Belangrijk is dat dit specialisatiejaar wordt bekroond met een diploma van secundair onderwijs.

Vakken Aantal Uren
Industriële processen 8
Realisaties elektriciteit 14
Project Algemene Vakken 4
Wiskunde 2
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Interieurinrichting

Interieurinrichting

Als je je na het zesde jaar houtbewerking verder wilt verdiepen in het ontwerpen en realiseren van interieurinrichtingen, dan is dit specialisatiejaar voor jou.

Vakken Aantal Uren
Interieurtechnieken 6
Realisatie interieurinrichting / stage 16
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Retailmanagement and visual merchandising

Retailmanagement and visual merchandising

In het zevende jaar maak je kennis met alles wat komt kijken bij het opstarten en uitbaten van een winkel. De detailhandel wordt in al zijn facetten belicht. Wie slaagt in dit jaar behaalt een diploma secundair onderwijs.

Vakken Aantal Uren
Winkelbeheer 8
Stage 11
Visual Merchandising 3
Project algemene vakken 4
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2

TSO

Accountancy & IT

Accountancy & IT

De klemtoon in deze eerder theoretische richting ligt vooral op bedrijfshuishoudkunde en informatica. Ze bereidt je voor op een job in het bedrijfsleven als boekhouder of informaticus.

Vakken Aantal Uren
Bedrijfseconomie 6 7
Toegepaste informatica 6
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Duits 2 1
Engels 3
Frans 3
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1
Elektriciteit - Elektronica (STEM)

Elektriciteit - Elektronica (STEM)

De studierichting Elektriciteit – Elektronica legt de klemtoon op technischtheoretische aspecten van de elektriciteit en de elektronica. Ze vormt theoretisch geschoolde technici met zin voor praktische knowhow. Deze studierichting bereidt voor op zowel het hoger onderwijs als het beroepsleven.

Vakken Aantal Uren
Analoge technieken 3 4
Digitale technieken 3
Elektrotechnisch tekenen 2
Programmeerbare logica 4
Elektriciteit en labo 4
Project 3 2
Nederlands 2
Wiskunde 3
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Elektrische Installatietechnieken

Elektrische Installatietechnieken

In deze studierichting leer je huishoudelijke en industriële elektrische installaties ontwerpen en uitvoeren. In de derde graad Elektrische Installatietechnieken komen vooral industriële installaties aan bod. De studierichting leidt op tot gekwalificeerd elektricien.

Vakken Aantal Uren
Realisaties elektriciteit 6
Projectwerk 6
Automatisering 2
Elektriciteit en labo 6
Wiskunde 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Elektromechanica (STEM)

Elektromechanica (STEM)

Met deze opleiding leer je elektromechanische processen op een gestructureerde manier analyseren. Je wordt gevormd tot een theoretisch geschoolde technicus met zin voor een praktische aanpak. De studierichting bereidt in de eerste plaats voor op het hoger onderwijs.

Vakken Aantal Uren
Mechanica 3
Aandrijftechnieken 3
Stuurtechnieken 4
Procesontwikkeling 5
Elektriciteit en labo 4
Wiskunde 3
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Elektromechanische technieken duaal

Elektromechanische technieken duaal

In een duaal leertraject combineer je het beste uit twee werelden: leren op school en leren opde werkplek. Je krijgt in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis én een fikse dosis praktijkervaring mee. Zo komt boekenkennis tot leven!

De studierichting elektromechanische technieken duaal leidt je op tot een praktisch geschoolde elektromechanisch onderhoudstechnieker. In het 5e jaar ligt de aandacht vooral op het uitvoeren van preventieve onderhoudstaken en in het 6e jaar ligt de nadruk op correctief onderhoud.

Vakken Aantal Uren
Elektromechanische technieken 4
Elektromechanische processen (werkplek) 8
Elektriciteit 4
Mechanica 4
Wiskunde 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Industriële Wetenschappen (STEM)

Industriële Wetenschappen (STEM)

In deze studierichting krijgt je een algemene vorming waar de klemtoon vooral ligt op wiskunde, toegepaste wetenschappen en techniek.

De algemene vakken hebben haast identieke leerplannen als de studierichtingen van het ASO.

Industriële Wetenschappen is een richting die je voorbereidt op bachelor of master.

Vakken Aantal Uren
Engineering 4
Toegepaste wetenschappen elektriciteit 3
Toegepaste wetenschappen mechanica 3
Toegepaste fysica 2
Toegepaste chemie 2
Wiskunde 6
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Duits 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Lichamelijke opvoeding 2
Mech. Vormgevingstechnieken

Mech. Vormgevingstechnieken

Deze opleiding met negen uur vormgevingspraktijk en bedrijfsstage is een goede voorbereiding op een technisch uitvoerend beroep, zoals CNC-machinebedienaar, machinemonteerder en onderhoudsmecanicien.

Vakken Aantal Uren
Ontwikkeling 4
Organisatie 4
Mechanica 2
Energiekringen 2
Realisatie mechanica 8
Wiskunde 2
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Office management & communicatie

Office management & communicatie

Deze studierichting bereidt je voor op een secretariaatsfunctie in het bedrijfsleven,overheidsdiensten of in de dienstensector. De vaardigheden die je er leert (omgaan met een computer, talenkennis) zijn later ook heel breed inzetbaar.

Vakken Aantal Uren
Office management 5
Nederlands 4 3
Duits 3
Engels 4
Frans 5
Zakelijke communicatie Nederlands 2 1
Spaans 1 2
Recht 1 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Schoonheidsverzorging

Schoonheidsverzorging

In de derde graad schoonheidsverzorging worden de basisvaardigheden van de 2de graad verder uitgediept en ingeoefend op klanten. Dit inoefenen gebeurt op school en in het zesde jaar ook op stage.

Vakken Aantal Uren
Gelaats- en handverzorging 4 3
Make-up 3 2
Lichaamsverzorging 3 4
Voetverzorging 3
Toegepaste wetenschappen 4
Stijlleer 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 2
Soc. en Techn. Wetenschappen

Soc. en Techn. Wetenschappen

Deze studierichting biedt je een brede algemene vorming. De mens staat centraal in al zijn aspecten. Al wat een mens raakt en wat van belang is voor zijn ‘goed voelen’ komt ter sprake. Het bereidt je niet voor op een specifiek beroep maar geeft je een goede basis om in een aangepaste richting verder te studeren aan de hogeschool.

Vakken Aantal Uren
Integrale opdrachten 6 5
Sociale wetenschappen 4
Natuurwetenschappen 5 4
Burgerzin 0 1
Nederlands 4
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 3
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 1
Plastische opvoeding 0 1

Nieuw...