Het opvoedingsproject van onze school

reglementWij zijn een maatschappelijk geëngageerde school, geïnspireerd op de figuur van Jezus Christus. Vanuit deze kern willen wij een eigentijdse christelijke school zijn, waarbij we jongeren willen helpen op te groeien tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven. Dit wil zeggen dat we in deze pluralistische samenleving een dienst willen zijn van de christelijke gemeenschap aan de culturele en sociale vorming van jongeren.

Daarmee beogen we jongeren die bekwaam zijn om na grondige informatie vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen en te handelen. We beogen ook jongeren die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, zo mogelijk gedragen door een christelijke overtuiging. 
         
Wij willen leerlingen vertrouwd maken met een christelijk geïnspireerde visie. Wij wensen jongeren eerlijk en deskundig leren omgaan met verschillende levensbeschouwingen. Wij zullen daarbij echter de waarden van de christelijke visie op de werkelijkheid bijzonder onder de aandacht brengen, als aanbod, als voorkeursoptie van het christelijke opvoedingsproject, in een geest van openheid en dialoog. Voor ons betekent Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven, wat een zinvol perspectief verschaft dat nuttig kan zijn voor de benadering van de werkelijkheid.

Daarom staan in ons opvoedingsproject volgende waarden centraal: vergevensgezindheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, de zwaksten eerst, innerlijkheid, rechtvaardigheid, respect en zorg voor mensen en milieu, geloof in een toekomst die de mens gegeven wordt, maar die hij ook zelf creatief dient uit te bouwen. Dit wil niet zeggen dat we enkel aandacht hebben voor de zwakkeren onder ons. Ook zij die wel de aangeboden kansen grijpen en de capaciteiten hebben, kunnen op ons rekenen.

De school staat open voor alle jongeren die respect kunnen opbrengen voor het eigen christelijk geïnspireerde opvoedingsproject van de school. Die openheid voor alle leerlingen brengt met zich mee dat jongeren bij ons aanvaard en gerespecteerd worden zoals ze zijn.

 

Nieuw...