Image Alt

Basispijlers

Samen een visie en een missie

Effectief

Onze school is effectief voor leerlingen.

Het doel van onze inspanningen is de toekomst van onze leerlingen. Uiteindelijk zal elke leerling onze school verlaten. Om opnieuw te gaan studeren, om te gaan werken, om mens te worden in deze wereld. Wij stellen ons tot doel elke leerling te begeleiden op weg naar een goede en succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt of bij verdere studies. We zullen hem begeleiden in zijn groei naar zelfstandigheid op weg naar een goed en waardevol mens.

Zorgdragend

Onze school is zorgdragend. 

Onze school is een groep mensen, elk met eigen noden en wensen. Elke deelgroep met eigen mogelijkheden en moeilijkheden. De manier waarop deze mensen en groepen met elkaar omgaan, maakt het verschil. Respect. Voor jezelf zowel als voorde mens naast je. Voor de dingen van jezelf zowel als voor die van de andere. Voor je lichaam, voor de natuur, voor het milieu …  

Lerend

Onze school is lerend als organisatie. 

Onze school wil professioneel zijn en onderwijs van deze tijd aanbieden. Met het materieel en de middelen van nu, met kennis die didactisch en opvoedkundig actueel is. Stilstaan is achteruitgaan, kwaliteit een noodzaak. Om professioneel te blijven, zullen wij ons nascholen in de verschillende aspecten die hedendaags onderwijs mogelijk maken. Wij zullen  met zorg onze interne kwaliteit hoog houden door middel van zelfevaluatie van onze dagdagelijkse bezigheden. Functioneringsgesprekken zullen onze professionele relaties verbeteren.

Participatief

Onze school is participatief. 

Luisteren en leiden vullen elkaar aan. Beslissingen worden genomen in het belang van de school in het algemeen en in het belang van alle betrokkenen in het bijzonder. Alle geledingen die samen school vormen, -leerlingen, personeelsleden, schoolbestuur, ouders en plaatselijke gemeenschap- praten in verschillende overlegorganen met elkaar. Zij komen tot een beslissing, een compromis waarin iedere deelnemer een deel van zichzelf herkent.  

Voorbij het nuttige

Onze school heeft aandacht voor de dingen ‘voorbij het nuttige’. 

Wij leven in een wereld waarin wij ons afvragen: ‘Waartoe dient …?’, ‘Wat is het nut …?’ In onze school hebben wij nadrukkelijk ook aandacht voor wat ligt voorbij het nuttige. Zowel het esthetisch schone en als het ethisch goede dragen wezenlijk bij tot een mooie en waardevolle wereld. Het in de spiritualiteit ‘bedachtzaam gevoelig maken’ voor de verticale dimensie van ons zijn, erkennen wij als noodzakelijk om te groeien tot een volledig mens.