Image Alt

Basiszorg en ondersteuning

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de
arbeidsmarktgerichte finaliteit. Vanuit deze richting kan je doorgroeien
naar een zorg- of welzijnsberoep. Je verwerft huishoudelijke en logistieke
competenties maar krijgt ook al een basis van vaardigheden die in
verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen)
noodzakelijk zijn. Dat is een set van relevante competenties uit de
beroepskwalificaties Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters
en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Zo ben je voldoende voorbereid
om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se
(Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten.
Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde behoort dan tot de mogelijkheden.
Je loopt stage tijdens je opleiding.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je bent bereid principes toe te passen ter preventie van infectie en besmetting;

Je bent geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;

Je wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de
schoonmaak van de woon‐, leef‐ en speelomgeving;

Je bent bereid het huishoudelijk en zorg-gerelateerd afval volgens
de richtlijnen te verwijderen;

Je wil zorg dragen voor kledij en textiel;

Je wil maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;

Je bent bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;

Je wil de behoeften van cliënten herkennen en de basiszorg
en ‐ondersteuning hierop afstemmen;

Je wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;

Je wil afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan uitvoeren;

Je wil graag ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties organiseren;

Je bent bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te
hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke mogelijkheden heb je na de derde graad?

Na de derde graad kan je aan de slag als Huishoudhulp zorg, BK Logistiek assistent
in de zorg. Deze beroepskwalificaties heb je dan immers behaald.

 

Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je kan kiezen voor een:

Se-n-Se-opleiding, waar je één of meerdere extra beroepskwalificaties kan
behalen die je extra kansen op de arbeidsmarkt bieden, bijvoorbeeld
Kinderbegeleider, Verzorgende/Zorgkundige;

HBO5 verpleegkunde.