Image Alt

Bedrijfsorganisatie, met versterkt talenpakket

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.
Ze biedt je inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast
is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot
boekhouden en financieel beheer. Ze vormt je in het ondersteunen van HR-activiteiten
met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en
loonberekeningen. Je verwerft via deze studierichting de beroepskwalificaties
boekhoudkundig assistent en HR-assistent.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in toegepaste (bedrijfs)economische vraagstukken;

Je werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd;

Je bent bereid om administratieve taken uit te voeren;

Je hebt interesse in de onderliggende regelgeving;

Je wil functionele ICT-vaardigheden verwerven;

Je wil je talenkennis aanscherpen en uitbreiden;

Je wil je kennis, vaardigheden en competenties op de werkvloer
(via werkplekleren/stages) toepassen en verder inoefenen.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke mogelijkheden heb je na de derde graad?

Na de derde graad kan je aan de slag als boekhoudkundig assistent of als
HR-assistent. Deze beroepskwalificaties heb je dan immers behaald.

 

Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je kan kiezen voor een:

Se-n-Se-opleiding, waar je één of meerdere extra beroepskwalificaties
kan behalen die je extra kansen op de arbeidsmarkt bieden;

graduaatsopleiding;

professionele bacheloropleiding:
bijvoorbeeld onderwijs of bedrijfsmanagement