Image Alt

Bedrijfswetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze richting?

Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische
concepten en in de werking van ondernemingen.

Je leert logisch en kritisch denken om economische
concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Je leert wiskundige concepten gebruiken om
economische problemen op te lossen.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in abstract economisch denken;

Je bent geboeid door beleidsmatige vraagstukken van ondernemingen;

Je bent benieuwd naar de economische actualiteit;

Je vindt het fijn om aan de slag te gaan met toegepaste
wiskunde in functie van economie;

Je bent geboeid door programmeertechnieken;

Je gaat kritisch om met informatie.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke studierichting kan ik in het hoger onderwijs volgen?

Je kan kiezen voor een academische bachelor zoals bijvoorbeeld:

Bedrijfsmanagement,
International affairs,
Sociaal-economische wetenschappen.

 

Je kan ook kiezen voor een professionele bachelor zoals bijvoorbeeld:

Bedrijfsmanagement,
onderwijs.