Image Alt

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Wat is het doel van deze richting?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in
de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en
biotechnologisch- wetenschappelijk denken. Er is op basis van
geïntegreerde STEM
veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de
kernwetenschappen biologie, chemie en fysica.
 

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Ben je gebeten door wetenschap en wil jij
de natuurlijke processen begrijpen en toepassen?
Wil je door onderzoekend denken de brede natuurwetenschappelijke
inzichten en vaardigheden
in de levende natuur aanwenden ten bate
v
an mens en samenleving? Dan is deze richting iets voor jou.
 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je verkent planmatig de verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken
van fenomenen en het oplossen van problemen in
biotechnologie, biologie, chemie en fysica.
 

Je leert verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren binnen
de focus van de biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen.
 

Lessentabel

Doorstroom na de derde graad?

Je bent voorbereid op een academische bachelor:
mogelijke opties zijn biotechniek, farmaceutische wetenschappen,
industriële wetenschappen en technologie, toegepaste wetenschappen,
biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, biomedische wetenschappen.

Je bent ook voorbereid op een professionele bachelor:
mogelijke opties zijn biotechniek, industriële wetenschappen en technologie chemie,
gezondheidszorg en onderwijs.