Image Alt

BO Economie & organisatie

BO Economie & organisatie

Waarom koop je een T-shirt van een bepaald merk? Wat bepaalt de prijs van je jeans? Hoe raakt die smartphone tot bij jou? Waarom ligt een winkel vol met producten van over de hele wereld? Wil je graag antwoorden op deze vragen, dan is deze basisoptie zeker iets voor jou! We gaan vandaag de dag heel wat bewuster om met economie.

Duurzaamheid wordt alsmaar belangrijker. Je gaat na hoe gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland (de vier hoofdrolspelers van de economie) hiermee rekening houden. Je koopt en betaalt ook steeds meer online. Bedrijven zetten digitalisering in om goederen en diensten te produceren en verkopen. Je leert om een kritische houding aan te nemen tegenover deze nieuwe ontwikkelingen: kan dit veilig en heeft dit invloed op ons koopgedrag? We onderzoeken ook hoe een onderneming werkt: voor een stuk chocolade op je bord ligt, heeft het een lange reis met veel tussenstations achter de rug. We bekijken daarnaast wat een succesvol bedrijf allemaal onderneemt opdat jij voor hun chocolade zou kiezen. We bestuderen de marketingmix aan de hand van 6P’s en we onderzoeken maatschappelijke trends en hoe ondernemingen hierop inspelen.