Image Alt

BO Maatschappij en welzijn

BO Maatschappij en Welzijn

Het gedrag van jezelf en anderen onderzoeken en leren begrijpen. Zoeken naar mogelijkheden om het leven van jezelf en anderen zo comfortabel mogelijk te maken. Dit interesseert je? Dan is deze basisoptie op jouw lijf geschreven! Wie ben ik en wie wil ik zijn in relatie tot de anderen? Hoe draag ik zorg voor de gezondheid
en het welbevinden van mezelf en anderen?

Je onderzoekt en beantwoordt deze vragen vanuit mens- en natuurwetenschappen. Wie graag omgaat met anderen heeft sociale en communicatieve vaardigheden nodig: goed kunnen luisteren en zich goed kunnen uitdrukken, inzicht hebben in de ander, inlevingsvermogen, aandacht voor andermans gevoelens, conflicten oplossen… je leert deze vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. Tot slot bekijk je ook hoe aandacht voor de leefomgeving en persoonlijke uitstraling deel uitmaken van ieders
persoonlijke “lifestyle”. Hier ga je graag creatief mee aan de slag!