Image Alt

BO Latijn

Latijn

Wie deze basisoptie kiest, heeft al een jaartje Latijn achter de rug. De opgedane kennis wordt uitgebreid. Je wéét dat er veel van jou verwacht wordt en dat je dagelijks moet studeren. Je weet ook dat een goed geheugen en het nodige inzicht vereist zijn. Maar: taal interesseert je meer en meer en je bent écht nog niet aan het einde van je Latijn! Je geniet van de schoonheid van teksten en analyseert ze graag. Je houdt van een mooi geformuleerde zin. De opbouw van een zin ontrafelen is voor jou geen opdracht, maar een taalspel. De teksten die je gaat lezen, zullen uitdagender worden.

 

De klassieke cultuur zal geregeld aan bod komen. Je ontdekt verbanden tussen die oude cultuur en de hedendaagse maatschappij. Woordenschatkennis van het Latijn helpt je tevens bij het leren van andere (moderne) talen en bij het begrijpen van wetenschappelijke en technische termen. Als je kiest voor Latijn, dan weet je dat er van jou dagelijks heel wat motivatie en doorzettingsvermogen wordt verwacht. Je leert studeren en je werk structureren. Tegelijkertijd scherpt deze studie jouw probleemoplossend denken. Een eigenschap die je tijdens latere studies nog van pas zal komen!