Image Alt

Economie en organisatie

Waarom kiezen voor economie en organisatie?

Je interesseert je voor economie en je wil weten hoe ondernemingen werken. Misschien ben
jij wel een toekomstige ondernemer. Je bent ook geïnteresseerd in vernieuwingen op het vlak
van informatietechnologie. Je communiceert graag, zowel schriftelijk als mondeling. Je wil
je ook graag kunnen uitdrukken in vreemde talen.

Studierichtingen binnen dit domein voor de tweede graad:

door2
new_doorstroom2
new_dubbelefin
new_arbeids

Studierichtingen binnen dit domein voor de derde graad:

door2
new_doorstroom2
new_dubbelefin
new_arbeids