Image Alt

Maatschappij en welzijn

Waarom kiezen voor maatschappij en welzijn?

Je interesseert je voor mensen en hoe ze in onze samenleving leven en functioneren. Thema’s als welzijn,
lichaamszorg, voeding, gezondheid, agogiek, mens en samenleving kunnen je boeien. Je wil graag
meer weten over de werking van het menselijk lichaam, over de maatschappij, over de mens en zijn
gedrag. Creatief zijn is voor jou belangrijk. Je wil graag zorg dragen voor anderen. Vanuit een kritische
en onderzoekende houding wil je een wetenschappelijke kijk op de mens en maatschappij krijgen.

Studierichtingen binnen dit domein voor de tweede graad:

door2
new_doorstroom2
new_dubbelefin
new_arbeids

Studierichtingen binnen dit domein voor de derde graad:

door2
new_doorstroom2
new_dubbelefin
new_arbeids