Image Alt

Economische wetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Economische wetenschappen is een domeinoverschrijdende , sterk theoretische studierichting,
bedoeld om door te stromen naar het hoger onderwijs. Je combineert een brede algemene
vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in
economie krijg je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je
leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige begrippen en hun onderlinge
verbanden te begrijpen.

Wanneer is dit iets voor jou?

Je hebt interesse én je wil je graag verdiepen in de wereld van de markteconomie, de werking van ondernemingen en organisaties, internationale handel, de rol van de overheid … aspecten van recht en boekhouden.

Je bent geïnteresseerd in de economische actualiteit.

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen te gebruiken.

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.

Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.

Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

Je kan logisch en kritisch redeneren.

Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Domeinoverschrijdend:

Economie – wiskunde

Economie – moderne talen

 

Domeingebonden:

Bedrijfswetenschappen

Wat is het verschil tussen economische wetenschappen en bedrijfswetenschappen?