Image Alt

Economie-wiskunde

Ben je geboeid door de dynamische en boeiende wereld van de economie?
Ben je goed in wiskunde én doe je dit graag?
Dan is economie-wiskunde jouw studierichting!

Wat is het doel van deze richting?

Economie-wiskunde is een domeinoverschrijdende, sterk theoretische
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene
vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Je hebt de keuze tussen wiskundepakket van 6 uur of 7 uur.
In wiskunde 7 schakelen we een versnelling hoger en gaan
we nog dieper in op de leerstof.

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je krijgt inzicht in macro- en micro-economische concepten,
de werking van ondernemingen, aspecten van financiering en fiscaal recht.
Accountancy en analyse van de jaarrekening komen ook aan bod.

Je leert logisch en kritisch denken, zodat je economische concepten
en hun onderlinge verbanden begrijpt.

Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en wiskundige
vaardigheden verdiepen. De wiskundige vorming komt op een
doorgedreven manier aan bod.

Je maakt kennis met de informaticawetenschappen.

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfskunde, handelsingenieur, rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, architectuur, onderwijs … Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel