Image Alt

Elektromechanische technieken

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting
waarmee je kan doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Je ontwikkelt
onderzoekend inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica,
mechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en je bent technologisch vaardig
in automatisatie, industriële, elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica,
montagetechnieken, onderhouds -en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Wanneer is dit iets voor jou?

Je onderzoekt wetmatigheden met betrekking tot mechanica, thermodynamica en hydrostatica.

Je onderzoekt wetmatigheden met betrekking tot elektrostatica, elektromagnetisme en inductie.

Je onderzoekt verbanden tussen grootheden bij gelijkstroomkringen.

Je leert elektrische, elektronische en elektropneumatische schakelingen maken.

Je leert mechanische constructies, elektrische en elektropneumatische schema’s tekenen met behulp van een 3D- tekenprogramma op de pc.

Je leert machines, meetinstrumenten en gereedschappen juist gebruiken.

Je leert mechanische constructies op een juiste manier monteren en demonteren.

Je leert onderhoudsacties en diagnosetechnieken uitvoeren in elektromechanische installaties.

Je kan binnen een voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig voltooien.

Je maakt gebruik van de modernste kanalen (internet) en middelen (catalogi) om informatie op te zoeken.

Je werkt veilig, ergonomisch en milieubewust.

Wiskunde en taalvakken ondersteunen je technologische vorming.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Dubbele finaliteit:

Elektrotechnieken
Elektromechanische technieken

 

Arbeidsgerichte finaliteit:

Elektrische installaties

Powerpoint met extra informatie