Image Alt

Elektrotechnieken

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting die je de
kans biedt om door te stromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Je ontwikkelt
onderzoekend inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica,
mechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en bent technologisch vaardig
in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen,
elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Wanneer is dit iets voor jou?

Je leert snel fouten opsporen in elektrische installaties en verbeteringen aanbrengen.

Je ontwerpt elektrische installaties voor particuliere woningen.Je leert een bouwplan lezen.

Je leert elektrische schema’s tekenen met pc (CAD).

Je maakt gebruik van de beschikbare informatiebronnen (internet, cd-rom, catalogi).

Je leert een opdracht in een redelijke tijd nauwkeurig afwerken.

Je werkt veilig en milieubewust.

Je gebruikt de juiste gereedschappen en materialen naargelang de opdracht.

Taalvakken en wiskunde ondersteunen je technische vorming.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Dubbele finaliteit:

Elektrotechnieken
Elektromechanische technieken

 

Arbeidsgerichte finaliteit:

Elektrische installaties

Powerpoint met extra informatie