Image Alt

Gezondheidszorg

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting
in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische
basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch
handelen, communicatie, deontologie, de mens en zijn plaats
in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog
voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg.
Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leer vanuit een integrale
benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en
cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven. Je behaalt in deze
richting immers de beroepskwalificaties van verzorgende en van zorgkundige.
Je zal daartoe ook (verplichte) stage lopen. Daarnaast zal
je goed voorbereid zijn om verder te studeren (zie beneden).

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing
van gezondheid bevorderende strategieën;

Je bent gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische
domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;

Je wil inzicht verwerven in domein-specifieke wetgeving en deontologische
aspecten eigen aan de professionele gedragscode;

Je wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;

Je bent geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens;

Je wil de sociaal-emotionele behoeften van cliënten herkennen en erop inspelen;

Je wil empowerment en zelfredzaamheid van cliënten bevorderen;

Je bent bereid huishoudelijke en logistieke ondersteuning te bieden;

Je wil veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten opvolgen;

Je bent bereid om – onder toezicht van een verpleegkundige –
basiszorg en bijkomende zorghandelingen conform de richtlijnen
in het zorgplan van een cliënt met ADL-dysfunctie uit te voeren;

Je bent bereid preventieve maatregelen te nemen om
letsels tijdens zorgverlening te voorkomen;

Je wil inzicht verwerven in het regelen van ontspannings- en
vrijetijdsactiviteiten volgens de noden en verwachtingen van cliënten;

Je bent bereid je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische
vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van cliënten.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke mogelijkheden heb je na de derde graad?

Na de derde graad kan je aan de slag als verzorgende
of als zorgkundige. Deze beroepskwalificaties heb je dan immers behaald.

 

Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je kan kiezen voor een:

Se-n-Se-opleiding, waar je één of meerdere extra beroepskwalificaties
kan behalen die je extra kansen op de arbeidsmarkt bieden, bijvoorbeeld
persoonsbegeleider, medisch administratief assistent, tandartsassistent;

Graduaatsopleiding, HBO5 verpleegkunde;

professionele bacheloropleiding:
bijvoorbeeld verpleegkunde, pedagogie van het jonge kind,
onderwijs, sociaal-agogisch werk…