Image Alt

Humane wetenschappen

Ben je geboeid door de mens als persoon in interactie met anderen en door de samenleving,
door  kunst en filosofie? Ben je erop uit om dit maatschappelijk gedrag in al zijn facetten
wetenschappelijk onderbouwd te bestuderen? Dan is humane wetenschappen jouw studierichting!

Wat is het doel van deze richting?

Humane wetenschappen is een domeinoverschrijdende,
sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket
filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen
en statistiek. In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je bouwt wetenschappelijke theorieën op in sociale wetenschappen
en gedragswetenschappen. Je reflecteert kritisch over visies en thema’s uit verschillende wetenschapsgebieden: politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogiek.

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade.

Je leert verder kijken en luisteren naar kunst. Je leert de vorm, de inhoud,
de context en de functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader analyseren.

Je krijgt een basis van statistiek aangeboden in functie van verdere universitaire
studies in meer mensgerichte richtingen.

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, psychologische en pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, … Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors zoals gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, … 

Lessentabel