Image Alt

Humane wetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting, bedoeld om door te stromen
naar een universitaire opleiding. Je combineert een brede algemene vorming met filosofie,
kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je zet je eerste stappen in het filosoferen over
de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.
Je leert kijken en luisteren naar kunst. Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk
sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de
hedendaagse samenleving, mens en gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische
en sociologische theorieën

Wanneer is dit iets voor jou?

 • Je hebt interesse in de samenleving en in de mens als individu.
 • Je verdiept je graag in filosofie, kunst, sociologie en psychologie.
 • Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.
 • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en
  samenleving.
 • Je hebt interesse in de maatschappelijke actualiteit.
 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.
 • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.
 • Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.
 • Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Domeinoverschrijdend:

Humane wetenschappen

 

Domeingebonden:

Welzijnswetenschappen

 

Dubbele finaliteit:

Opvoeding en begeleiding

Wat is het verschil tussen humane wetenschappen en welzijnswetenschappen?

Powerpoint met extra informatie