Image Alt

Keuzegedeelte

Latijn

Wie dit keuzegedeelte kiest, weet dat hij/zij dagelijks moet studeren en leren doorzetten. Een goed geheugen en het nodige inzicht komen daarbij prima van pas.

Taal interesseert jou, zeker het ontdekken van de woordenschat en de grammatica. Deze helpen je bij het leren van andere talen en het begrijpen van wetenschappelijke termen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het lezen van authentieke teksten en het bestuderen van de Romeinse cultuur.

Bij Latijn leer je studeren en probleemoplossend denken. Deze vaardigheden heb je zeker nodig tijdens je latere studies!

Allen welkom!