Image Alt

Latijn

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Latijn is een sterk theoretische studierichting met uitzicht op het hoger onderwijs. Je combineert
een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper
inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Wanneer is dit iets voor jou?

Je bent verbaal-taalkundig sterk en hebt een sterk taalgevoel.

Je hebt interesse in het analyseren van taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.

Je wil je interesse in en je kennis van het vak Latijn zowel op taalkundig (grammatica) als literair vlak (originele tekststudie) vergroten. Je vindt het fijn om je te verdiepen in de Romeinse cultuur.

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te gebruiken.

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.

Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan je in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

Domeinoverschrijdend:
Latijn – moderne talen
Latijn – wetenschappen
Latijn – wiskunde
Wetenschappen – wiskunde

Domeingebonden:
Taal- en communicatiewetenschappen

Powerpoint met extra informatie