Image Alt

Latijn-moderne talen

Heb je een ruime culturele belangstelling en wil je jouw kennis van de Latijnse taal,
beschavingen cultuur verder verfijnen? Liggen de talen jou helemaal én doe je
ze graag? Dan is Latijn-moderne talen jouw studierichting!

Wat is het doel van deze richting?

Latijn-moderne talen is een domein-overschrijdende, sterk theoretische
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene
vorming met een uitgebreid pakket Latijn en moderne talen.

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je leest en bestudeert graag authentieke Latijnse teksten.

Dankzij de grammaticale kennis en basiswoordenschat die je
hebt verworven in de tweede graad, ben je in staat om nuances
te vatten in de ideeën van klassieke schrijvers over grote
levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven enz.
Die kennis kan je gebruiken om je eigen standpunt over
actuele onderwerpen te onderbouwen.

Je scherpt je logisch redeneren, je kritische zin, je nauwgezetheid en
gevoel voor nuances en detail verder aan.

Je vergroot je communicatievaardigheden in het
Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Je wordt uitgedaagd in verschillende componenten
van het wetenschapsdomein moderne talen:
pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Je hebt een liefde voor literatuur.

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn taal en letterkunde, toegepaste taalkunde, psychologische en pedagogische wetenschappen, rechten, politieke en sociale wetenschappen, archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, … Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel