Image Alt

Latijn-wetenschappen

Heb je een ruime culturele belangstelling en wil je jouw kennis van de Latijnse taal, beschaving
en cultuur verder verfijnen? Ben je d
aarnaast geboeid door de abstracte, wetenschappelijke
benadering van de vakken
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica? Dan is
Latijn-wetenschappen jouw studierichting!
 

Wat is het doel van deze richting?

Latijn-wetenschappen is een domein-overschrijdende, sterk theoretische
studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en wetenschappen.

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je leest en bestudeert graag authentieke Latijnse teksten.

Dankzij de grammaticale kennis en basiswoordenschat
die je hebt verworven in de tweede graad, ben je in staat om nuances
te vatten in de ideeën van klassieke schrijvers over grote levensvragen
als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven enz. Die kennis kan je gebruiken
om je eigen standpunt over actuele onderwerpen te onderbouwen.

Je scherpt je logisch redeneren, je kritische zin, je nauwgezetheid
en gevoel voor nuances en detail verder aan.

Je hebt inzicht in de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie,
chemie en fysica. Je bent dus niet alleen verwonderd door fenomenen
en processen in de natuur. Je wil over deze complexe verschijnselen
doordenken en ze ook kunnen verklaren vanuit de wetenschappelijke methode.

Je bent bereid om wiskunde te leren gebruiken als een taal
om wetenschappelijke modellen te beschrijven. Je krijgt een uitgebreid
pakket wiskunde in functie van natuurwetenschappen.

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, biotechniek, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geografie, geologie, geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, tandheelkunde, diergeneeskunde, psychologie en pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, onderwijs, taal- en letterkunde, toegepaste letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte … Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel