Image Alt

Latijn-wiskunde

Heb je een ruime culturele belangstelling en wil je jouw kennis van de Latijnse taal, beschaving
en cultuur verder verfijnen? 
Ben je goed in wiskunde én doe je dit graag? Dan is
Latijn-wiskunde jouw studierichting!
 

Wat is het doel van deze richting?

Latijn-wiskunde is een domeinoverschrijdende, sterk theoretische studierichting
in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met
een uitgebreidpakket
Latijn en wiskunde 

Je hebt de keuze tussen wiskundepakket van 6 uur of 7 uur. In wiskunde 7
schakelen we een versnelling hoger en gaan we nog dieper in op de leerstof. 
 

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig. 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je leest en bestudeert graag authentieke Latijnse teksten.  

Dankzij de grammaticale kennis en basiswoordenschat die je hebt verworven in de
tweede graad, ben je in staat om nuances te vatten in de ideeën van klassieke schrijvers
over grote levensvragen als oorlog en vrede, rechtvaardigheid, sterven enz.
Die kennis kan je gebruiken om je eigen standpunt over actuele onderwerpen te onderbouwen. 
 

Je scherpt je logisch redeneren, je kritische zin, je nauwgezetheid en
gevoel voor nuances en detail verder aan.
 

Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en je
vergroot je wiskundige vaardigheden. De wiskundige vorming komt
op een doorgedreven manier aan bod.
 

Je maakt kennis met de informaticawetenschappen en krijgt leerstofonderdelen uit het
uitgebreide pakket biologie, chemie en fysica aangeboden.
 

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn architectuur, industriële wetenschappen en technologie, ingenieursstudies, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, architectuur, biotechniek, computerwetenschappen, fysica en sterrenkunde, informatica, geografie, geologie, wiskunde, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, psychologie en pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, onderwijs, taal- en letterkunde, toegepaste letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, onderwijs Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel