Image Alt

Leerlingenraad

Samen actief betrokken

Zowel in de Middenschool als de Bovenschool zijn er leerlingenraden.

In de eerste graad heeft elke vestiging leerlingenraden. Elke klas stuurt een vertegenwoordiger naar de maandelijkse bijeenkomsten. De besproken punten worden aan de directie voorgelegd. De antwoorden worden aan de leden van de vergadering terugbezorgd en uitgehangen aan de valve. Het gaat hier vooral om een leerproces. De leerlingenraad staat ook in voor de organisatie van verschillende activiteiten.

Vanaf de tweede graad zijn er stuurgroepen. Een stuurgroep is een bijeenkomst van klassenleiders uit klassen behorende tot één graadgroep. Een verslag van deze bijeenkomst gaat via de coördinator naar de directie. In de tweede graad wordt de stuurgroep (klassenleider is aanwezig met assistent) geleid door de coördinator (leerkracht aan het hoofd van een graad) met de steun van de graadleider.

In de derde graad wordt de vergadering geleid door de graadleider. Maandelijks komen alle graadleiders onder de leiding van een leerkracht samen in de leerlingenraad. Het verslag van deze vergadering wordt voorgelegd aan de directie, van feedback voorzien en terugbezorgd aan alle leden van de leerlingenraad die ze op hun beurt bezorgen aan alle klassenleiders.

De graadleiders van de derde graad en één graadleider uit de tweede graad zetelen ook in de Schoolraad.