Image Alt

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting waarmee je
kan doorstromen naar het hoger onderwijs. Je combineert een brede algemene vorming met
sociologie, psychologie en een inleiding in de filosofie. Je filosofeert over de mens, de wereld
rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat doe je vanuit contexten
en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkel je een
wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met
betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarvoor maak je kennis
met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wanneer is dit iets voor jou?

Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

Je kan verbanden leggen tussen leerinhouden.

Je kan logisch redeneren, vooral binnen het kader van deze studierichting.

Je kan op een analytische en menswetenschappelijke manier kijken naar de mens en de samenleving.

Je ziet menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

Je verdiept je graag in sociologie en psychologie.

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan je in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Domeingebonden:

Welzijnswetenschappen

 

Dubbele finaliteit:

Opvoeding en begeleiding
Gezondheidszorg

Wat is het verschil tussen humane wetenschappen en welzijnswetenschappen?

Powerpoint met extra informatie