Image Alt

Mechatronica

Wat is het doel van deze richting?

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk
denken en vaardig zijn.
 

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Ben je gefascineerd in het bouwen en sturen van machines,
het mechanisch en elektrisch onderhoud ervan?
H
ou je van het ontwikkelen van complexe computergestuurde sturingen
binnen een automatiseringsproces? D
an is deze richting iets voor jou.
 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je leert om geordend te denken. 

Je leert concepten te hanteren en inzichtelijk te gebruiken in contexten van engineering.  

Je versterkt het conceptueel denken en je wordt versterkt in het ontwikkelen van
(industriële) automatisaties en sturingen, internet of things, constructies.
 

Je verkent planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen
en het oplossen van problemen binnen de kernwetenschappen mechanica, fluïdomechanica, thermodynamica, informaticawetenschappen, elektriciteit en elektronica.
 

Lessentabel

Wat na de derde graad?

Je bent voorbereid op een academische bachelor:
mogelijke opties zijn engineering technology (E),
industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling.

Je bent ook voorbereid op een professionele bachelor:
mogelijke opties zijn handelswetenschappen, toegepaste informatica, industriële wetenschappen en technologie, autotechnologie, elektromechanica, elektronica-ICT, industrieel productontwerpen, luchtvaarttechnologie, ontwerp- en productietechnologie, nautische wetenschappen en onderwijs.