Image Alt

Mechanische technieken

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting waarmee
je kan doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Je ontwikkelt onderzoekend inzichten
in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je denkt
in functie van het proces en je bent technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken,
niet-verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je onderzoekt wetmatigheden met betrekking tot mechanica, thermodynamica en hydrostatica.

Je leert mechanische constructies tekenen met behulp van een 3D- tekenprogramma op de pc.

Je leert machines, meetinstrumenten en gereedschappen juist gebruiken.

Je leert CNC gestuurde machines programmeren, instellen en bedienen.

Je leert mechanische constructies op een juiste manier monteren en demonteren.

Je kan binnen een voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig voltooien.

Je maakt gebruik van de modernste kanalen (internet) en middelen (catalogi) om informatie op te zoeken.

Je werkt veilig, ergonomisch en milieubewust.

Wiskunde en taalvakken ondersteunen je technologische vorming.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan je in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Dubbele finaliteit:

Mechanische vormgevingstechnieken
Elektromechanische technieken

 

Arbeidsgerichte finaliteit:

Lassen-constructie

Powerpoint met extra informatie