Image Alt

Moderne talen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting, bedoeld om door te stromen naar een
universitaire opleiding. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je
Duits als extra vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van
communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Wanneer is dit iets voor jou?

 • Je bent verbaal-taalkundig sterk en hebt een sterk taalgevoel.
 • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je weet hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en
  samenleving.
 • Je hebt interesse in het analyseren van taal op een abstracte manier en je gaat op een
  gestructureerde manier om met talen.
 • Je bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.
 • Je wil inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie.
 • Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.
 • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
 • Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.
 • Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

Domeinoverschrijdend:
Moderne talen – wetenschappen
Economie – moderne talen (mits inhaalbeweging economie)
moderne talen

Powerpoint met extra informatie