Image Alt

Moderne talen

Heb je een heel groot hart voor talen? Heb je een brede talige en culturele interesse?
Wil je vaardiger worden in het Nederlands en vier moderne vreemde talen? Wil je ook
de taal
achter de taal beter begrijpen? Dan is Moderne talen jouw studierichting! 
 

Wat is het doel van deze richting?

Moderne talen is een domeinoverschrijdende, sterk theoretische studierichting in de
doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid
pakket
talen. 

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig. 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je vergroot je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.  

Je wordt uitgedaagd in verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
 

Je liefde voor literatuur wordt nog groter. 

Je krijgt een vierde moderne taal Spaans. 

Je maakt kennis met taaltechnologie en taalredactie. 

En later?

Je bent voorbereid voor een academische bachelor. Mogelijke opties zijn taal- en letterkunde, toegepaste letterkunde, Global communication, International affairsarcheologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, onderwijs, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, onderwijs, journalistiek, Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors

Lessentabel