Image Alt

Moderne talen – wetenschappen

Liggen de talen jou helemaal én doe je ze graag? Ben je daarnaast geboeid door
de abstracte,
wetenschappelijke benadering van de vakken aardrijkskunde,
biologie, chemie en fysica? Dan is moderne talen-wetenschappen jouw studierichting!
 

Wat is het doel van deze richting?

Moderne talen is een domeinoverschrijdende, sterk theoretische studierichting
in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een
uitgebreid pakket
talen en wetenschappen 

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig. 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je vergroot je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.  

Je wordt uitgedaagd in verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
 

Je liefde voor literatuur wordt nog groter. 

Je hebt inzicht in de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en
fysica.
Je bent dus niet alleen verwonderd door fenomenen en processen in de
natuur. Je wil over deze complexe verschijnselen doordenken en ze ook kunnen
verklaren vanuit de wetenschappelijke methode.
 

Je bent bereid om wiskunde te leren gebruiken als een taal om wetenschappelijke
modellen te beschrijven. Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde
in functie van natuurwetenschappen. 
 

En later?

Je bent voorbereid op een academische bachelor. Mogelijke opties zijn taal- en letterkunde, toegepaste letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, architectuur, industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie, geologie, biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, onderwijs, … Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel