Image Alt

Natuurwetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die je voorbereid op het hoger
onderwijs. Je combineert een brede algemene vorming met onderzoekend en probleemoplossend
leren vanuit de wetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te gebruiken en inzichtelijk toe te passen in natuurwetenschappelijke contexten.

Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier van wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door analytisch en inzichtelijk denken.

Je hebt inzicht in complexe leerinhouden.

Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan logisch redeneren.

Je kan aan een hoog tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

Je bent bereid om extra studeertijd te investeren na de schooluren.

Welke vakken krijg je?

Welke studierichting kan ik in de derde graad volgen?

Het logische vervolg op deze richting in SILA:

 

Domeinoverschrijdend:

Wetenschappen – wiskunde

Moderne talen – wetenschappen

 

Domeingebonden:

Biotechnologische wetenschappen
(onder voorbehoud – programmatieaanvraag)

Informatica & communicatiewetenschappen

Mechatronica

Technologische Wetenschappen

Wat is het verschil tussen natuurwetenschappen en technologische wetenschappen?

Powerpoint met extra informatie