Image Alt

Opvoeding en begeleiding

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting
in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische
basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie, de mens en
zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en
voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische
basis leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en
oriënteer je je op het begeleiden van mensen met een beperking.
Tijdens je opleiding loop je ook (verplichte) stage.
Na deze opleiding ben je goed voorbereid om verder te
studeren (zie beneden) en kan je ook aan de slag als kinderbegeleider.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke
onderbouwing van gezondheid bevorderende strategieën;

Je bent gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische
domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;

Je wil inzicht verwerven in domein-specifieke wetgeving en
deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;

Je wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;

Je bent geïnteresseerd in pedagogische modellen
en (ortho)pedagogische kaders;

Je wil de sociaal-emotionele behoeften van kinderen herkennen en erop inspelen;

Je wil elk kind in zijn ontwikkeling stimuleren en daarbij ga
je uit van hun talenten en ondernemingszin;

Je wil graag eet-, rust- en bewegingsmomenten voor kinderen organiseren;

Je wil graag kinderen verzorgen, in functie van hun noden en behoeften;

Je bent gericht op preventie van infectie, besmetting en ziekte;

Je wil inzicht verwerven in het organiseren van
activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;

Je wil je verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische
vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke mogelijkheden heb je na de derde graad?

Na de derde graad kan je aan de slag als kinderbegeleider
(baby’s, peuters, schoolgaande kinderen).
Deze beroepskwalificaties heb je dan immers behaald.

 

Je kan ook kiezen om verder te studeren. Je kan kiezen voor een:

Se-n-Se-opleiding, waar je één of meerdere extra beroepskwalificaties
kan behalen die je extra kansen op de arbeidsmarkt bieden;

Graduaatsopleiding, HBO5 verpleegkunde;

professionele bacheloropleiding: bijvoorbeeld pedagogie
van het jonge kind, onderwijs, sociaal-agogisch werk…