Image Alt

OSLA

Samen in contact blijven

Ook dit jaar zullen we opnieuw kunnen genieten van een gezellig samenzijn met onze oud-leerlingen. Dit jaar nodigen we de afgestudeerden uit van de jaartallen 1974 – 1979 – 1989 – 1999 – 2004 en 2014.

Voor meer info: zie uitnodiging.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar tinne.mertens@silawesterlo.be.

OSLA?

OSLA staat voor Oud- studentenbond van de Vrije Sint-Lambertusscholen. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1988 werd opgericht door een groep oud-leerlingen, leerkrachten en directie.

Sinds 1989, bij het ontstaan van de huidige Vrije Sint-Lambertusscholen na een fusie van het Vrij en gemeentelijk onderwijs in Westerlo, zijn alle leerlingen van de scholen uit Herselt, Veerle en Westerlo betrokken.

LUSTRUMFEEST

Jaarlijks is er het lustrumfeest voor onze oud-leerlingen.