Image Alt

Ouderraad

Samen in overleg

De ouderraad is één van de officiële overlegorganen in de school. In het begin van elk schooljaar krijgt elke ouder de kans om toe te treden tot de raad.

Betrokkenheid
  • De ouderraad werkt op een opbouwende manier mee aan de opvoeding van al onze leerlingen.
  • Ze vertegenwoordigt de ouders in de verschillende officiële overlegorganen, bij de directie, de leerkrachten en de leerlingen.
  • De ouderraad behandelt algemene zaken, die de hele school ten goede komen.
  • Ze wil de algemene betrokkenheid van de ouders nastreven.
  • Ze streeft een evenwichtige vertegenwoordiging van de ouders van de drie vestigingsplaatsen (Middenschool Oosterwijk, Middenschool Westerlo en Bovenschool) na.
Werking
  • De ouderraad vergadert maandelijks, meestal op de eerste maandag van de maand. De directie wordt hierop uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten wisselt de raad van gedachten, stelt ze vragen en wisselt ervaringen uit.
  • De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als een van de geledingen in de Schoolraad en bespreekt steeds het verslag van deze vergaderingen en doet regelmatig eigen voorstellen.
  • De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal infoavonden, waarop alle ouders uitgenodigd worden. Een greep uit de onderwerpen van de voorbije jaren: studiemethoden en –motivatie, drugsproblemen, faalangst …
Interesse of vragen?

Je kan de ouderraad bereiken via de voorzitter, Dhr. Bart Blancquaert: ouderraadsila@hotmail.com.