Image Alt

Technologische wetenschappen en engineering

Wat is het doel van deze richting?

Technologische wetenschappen en engineering is een sterk theoretische en wiskundige
richting
in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met
natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je denkt in functie
van het concept en
verdiept je vaardigheden in het modelleren en engineeren.
 

Je hebt de keuze tussen wiskundepakket van 6 uur of 7 uur.
In wiskunde 7 schakelen we een versnelling hoger en gaan we nog dieper in op de leerstof.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Ben je gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen? Is
het
inzichtelijk aanwenden van wiskundige abstracte begrippen, fysica, chemie
en concepten binnen de context van engineering een uitdaging voor jou?
Dan is deze richting iets voor jou.
 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je leert verbanden leggen tussen leerinhouden en je versterkt je logisch redeneren
binnen de focus van de technologische wetenschappen. 
 

Je exploreert planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van
fenomenen en het oplossen van problemen
ten voordele van mens en samenleving. 

Je oefent in conceptueel denken en je leert de vaardigheden van het modelleren
en engineeren aan de hand van de technologie van vandaag en de toekomst
 

Je verdiept je verder in het onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en
exploratief werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica,
fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen.
 

Lessentabel

Doorstroom na de derde graad?

Je bent voorbereid op een academische bachelor:
mogelijke opties zijn toegepaste wetenschappen; industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, wetenschappen, informatica, computerwetenschappen.

Je bent ook voorbereid op een professionele bachelor:
mogelijke opties zijn handelswetenschappen toegepaste informatica, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen en onderwijs.