Image Alt

Wat na de Derde Graad op SILA?

Wat na de derde graad op SILA?

Samen specialiseren

Tijdens de derde graad werd je als leerling in de praktische studierichtingen reeds voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt. Op SILA kan je je arbeidskansen nog vergroten door je verder te specialiseren in twee interessevelden. Na dit zevende jaar behaal je je secundair diploma.

Overzicht studierichtingen (praktisch)

Graduaatsopleiding

Thomas More biedt een deel van de hogeschoolopleiding ‘graduaat elektromechanische systemen’ aan op SILA. Op deze wijze verloopt de overgang van secundair naar hoger onderwijs in optimale omstandigheden.

CVO – volwassenenonderwijs

Verschillende modules van het volwassenenonderwijs kan je eveneens op onze campus volgen. Dit aanbod wordt verzorgd door CVO HIK.