Image Alt

Welzijnswetenschappen

Informatie over deze studierichting

Wat is het doel van deze richting?

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting
in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming
met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze richting?

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons,
het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.

Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking
tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen.

Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving,
sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag.

Je reflecteert over wetenschappelijke theorieën.

Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.

Je leert vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Wanneer is deze richting iets voor jou?

Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking
tot mens en samenleving in tijd en ruimte;

Je bent geïnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen;

Je bent bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;

Je verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;

Je wil nadenken over essentiële levensvragen;

Je bent breed geïnteresseerd in natuurwetenschappen;

Je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;

Je bent geboeid door de actualiteit;

Je krijgt in het vijfde jaar een extra uur wiskunde waarin je tijd en kansen
krijgt om te remediëren. Je krijgt ook voldoende tijd om het pakket
statistiek onder de knie te krijgen.

Welke lessen krijg je in deze studierichting?

Welke studierichtingen kan je in het hoger onderwijs volgen?

Je kan kiezen voor een academische bachelor zoals bijvoorbeeld:

Psychologie,
Pedagogische wetenschappen.

 

Je kan ook kiezen voor een professionele bachelor zoals bijvoorbeeld:

Pedagogie van het jonge kind,
Orthopedagogie,
Sociaal-agogisch werk,
Maatschappelijk werk,
Sociale readaptatiewetenschappen,
Onderwijs.