Image Alt

Werking

Lessen

De leerlingen van onze school kunnen les hebben tussen 8.25u en 16.35u, op woensdag tot 12u. Op vrijdag stoppen in beide Middenscholen de lessen voor de tweedejaars om 14.40u.

Agenda

Digitaal: via ons leerplatform Smartschool vullen de leerkrachten de agenda in. Leerlingen én ouders kunnen deze online raadplegen. Planagenda: de leerlingen gebruiken een papieren planagenda om te leren plannen, organiseren... Vanaf dit schooljaar maken leerkrachten en leerlingen ook gebruik van de planner in Smartschool.

Rapport

Viermaal per schooljaar geven we een rapport mee met je kind.

Leerlingendienst (LD)

Zit je met een probleem? Bij de leerlingendienst kan je steeds terecht voor alle vragen rond socio-emotionele problemen, leerproblemen, medische zorg, afwezigheden… Er is een leerlingendienst per graad. Kijk ook bij WIE IS WIE.

Verzekeringen

Alle leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels, opgelopen in de school, op de veiligste en/of kortste weg van en naar de school of tijdens schoolactiviteiten. De school is niet verantwoordelijk voor materiële schade en/of dief - stal van waardevolle zaken (geld, gsm, fietsen). Waardevolle zaken laat je best thuis.

Middagpauze

De leerlingen eten hun meegebrachte lunchpakket op in de refter van de school.

Smartschool

Iedere ouder en leerling krijgt een code om in te loggen op het digitale leerplatform Smartschool. Op die manier kan je de agenda van je kind opvolgen. Via deze weg versturen we ook brieven.

Boeken

Alle boeken worden online besteld en betaald. We informeren u tijdig vanaf wanneer en hoe u ze kan bestellen. We raden u wel aan om dit zo snel mogelijk te doen (liefst vóór 5 juli), zodat uw kind vlot aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

Studiebegeleiding/Relatievorming

De leerlingen krijgen studiebegeleiding van elke vakleerkracht die uitlegt hoe je best studeert voor dit vak. Onze school wil jongeren ook sociale vaardigheden aanleren. Gedurende het schooljaar (twee volledige dagen) werken begeleiders, samen met de klas, aan het omgaan met elkaar.

Schoolrekening

Je krijgt per jaar vier rekeningen: voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de paasvakantie en voor de zomervakantie. Afspraken voor een eventuele gespreide betaling kunnen gebeuren via de dienst boekhouding.

Sport- en middagactiviteiten

Tijdens de middag of op vrije namiddagen kunnen leerlingen deelnemen aan allerhande (sport)activiteiten binnen en buiten de school.

Oudercontacten

We voorzien oudercontacten met zowel de klassenleerkrachten als de vakleerkrachten. Je ontvangt hiervoor tijdig uitnodigingen.

Materiaal

Doe geen aankopen vóór het begin van het schooljaar. In de loop van de eerste weken kom je hierover alles te weten.

CLB

Onze school werkt nauw samen met het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB begeleidt je op vlak van leren en studeren, studiekeuze, gezondheid en welbevinden. 014 24 70 70 - www.clb-kempen.be herentals@vclb-kempen.be. Kijk ook bij WIE IS WIE.

Studietoelagen

Aanvragen kan via onderwijs.vlaanderen.be/ schooltoelagen-en-studietoelagen. Het aanvraagformulier voor studietoelagen kan je ook bekomen bij de leerlingendienst.