Image Alt

Wetenschappen – wiskunde

Ben je geboeid door de abstracte, wetenschappelijke benadering van de vakken
aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica? Ben je goed in wiskunde
én doe
je dit graag? Dan is wetenschappen-wiskunde jouw studierichting!
 

Wat is het doel van deze richting?

Wetenschappen-wiskunde is een domeinoverschrijdende, sterk theoretische studierichting
in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid
pakket
wetenschappen en wiskunde 

Je hebt de keuze tussen wiskundepakket van 6 uur of 7 uur. In wiskunde 7 schakelen we
een versnelling hoger en gaan we nog dieper in op de leerstof. 
 

In deze studierichting heb je een gezonde dosis doorzettingsvermogen nodig. 

Welke kennis, vaardigheden en competenties verwerf je in deze studierichting?

Je hebt inzicht in de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
Je bent dus niet alleen verwonderd door fenomenen en processen in de natuur. Je wil
over deze complexe verschijnselen doordenken en ze ook kunnen verklaren
vanuitde wetenschappelijke methode.
 

Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en je verdiept je wiskundige
vaardigheden. De wiskundige vorming komt op een doorgedreven manier aan bod.
 

Je maakt kennis met de informaticawetenschappen. 

En later?

Je bent voorbereid voor een academische bachelor. Mogelijke opties zijn architectuur, industriële wetenschappen en technologie, ingenieursstudies, productontwikkeling, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, biotechniek, computerwetenschappen, fysica en sterrenkunde, informatica, geografie, geologie, wiskunde, geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, wetenschappen, biomedische wetenschappen, biotechniek, bewegings- en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, nautische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, rechten, criminologische wetenschappen, onderwijs, taal- en letterkunde, toegepaste letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, geschiedenis, godgeleerdheid, wijsbegeerte, onderwijs Daarnaast kan je ook kiezen uit een uitgebreid aanbod aan professionele bachelors. 

Lessentabel